Un produs Centrul de Instruire si Consultanta Labor
Miercuri 23 mai. 2018 ora: 04:06

Bun venit la Centrul de Instruire şi Consultanţă Labor, lider în dezvoltare profesională!

Venim în întâmpinarea problemelor tale şi îţi oferim o serie de CURSURI şi consultanţă pentru a găsi nu doar un simplu loc de muncă ci "JOB-UL" care ţi se potriveşte perfect!
 
PREGATIREA AGENŢILOR CONSTATATORI
Durata de pregătire: 5 zile
Tematica:
- Semnificaţiile legii contravenţionale
- Sancţiuni contravenţionale principale şi complementare
- Agentul constatator
- Procesul verbal de constatare
- Sancţiunea
- Comunicarea
- Căi de atac
- Aplicaţii referitoare la Legea 422/2001 cu modificări şi completări ulterioare
- O.G. 43/2000 cu modificări şi completări ulterioare
- O.M.C.P.N. 2066/2011
- Identificarea situaţiilor particulare şi a incompatibilităţilor
- Identificarea soluţiilor specifice domeniului
Detalii
 
MANAGER PROIECT
Durata de pregătire: 40 ore
Competenţe dobândite:
- Stabilirea scopului proiectului
- Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
- Managementul riscurilor
- Managementul echipei de proiect
- Managementul comunicării în cadrul proiectului
Detalii
 
Competenţe dobândite:
- Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
- Aplicarea normelor de protecţia mediului
- Pregătirea elaborării proiectului
- Documentarea în vederea realizării proiectului
- Stabilirea parteneriatelor
- Elaborarea proiectului
Detalii
 
EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE
Durata de pregătire: 40 ore
Competenţe dobândite:
- Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
- Elaborarea documentelor de specialitate
- Analizarea legislaţiei aplicabile specifice
- Acordarea consultanţei de specialitate
- Planificarea achiziţiilor publice
- Derularea procedurilor de atribuire
- Finalizarea procedurilor de atribuire
Detalii
 
Competenţe dobândite:
- Organizarea activităţii de protecţie a muncii
- Asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate în muncă
- Instruirea personalului pe probleme de securitate şi sănătate în muncă
- Asigurarea echipamentului individual de protecţie/lucru
Detalii
 
Competenţe dobândite:
- Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
- Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
- Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
- Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în caz de urgenţă
Detalii
 
INSPECTOR RESURSE UMANE
Durata de pregătire: 80 ore
Competenţe dobândite:
- Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
- Întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale personalului angajat
- Întocmirea dosarului de pensionare
- Întocmirea ştatului de plată pentru personalul încadrat
Detalii
 
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Durata de pregătire: 40 ore
Competenţe dobândite:
- Cunoaşterea atribuţiilor managerului de resurse umane
- Construcţia şi administrarea fişelor de post
- Recrutarea şi selecţia resurselor umane
- Evaluarea performanţelor
- Elemente de legislaţie, salarizare şi fişe fiscale
Detalii
 
MANAGEMENT FINANCIAR
Durata de pregătire: 40 ore
Competenţe dobândite:
- Managementul şi analiza costurilor
- Analiza financiară pe bază de bilanţ
- Bugetul de Venituri şi Cheltuieli – Instrument de planificare şi control
- Monitorizarea eficientă a capitalului circulant. Previzionarea Cashflow-ului
Detalii
 
MANAGEMENT STRATEGIC
Durata de pregătire: 42 ore
Competenţe dobândite:
- Planificarea strategică: concept, tipologie, caracteristici
- Componente şi etape ale procesului de planificare strategică
- Metode şi instrumente de analiză utilizate în procesul de planificare strategică
- Implementarea şi monitorizarea planurilor strategice
Detalii
 
PLANIFICARE STRATEGICĂ
Durata de pregătire: 40 ore
Competenţe dobândite:
- Metodologia de elaborare a planurilor strategice
- Pregătirea procesului de planificare strategică
- Etapa de fundamentare – mandatul, viziunea valorile
- Etapa de analiză – analiza factorilor interesaţi, analiza SWOT, analiza PESTLE
- Etapa de decizie - stabilirea priorităţilor, direcţiilor de strategie, obiectivelor strategice, planurilor operaţionale, planul de evaluare şi control, indicatorii de performanţă
Detalii
 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Durata de pregătire: 60 ore
Competenţe dobândite:
- Utilizare sistem de operare Windows 7
- Utilizare Microsoft Office 2010
- Utilizare program de calcul tabelar Microsoft Excel 2010
- Internetul
Detalii
 
Competenţe dobândite:
- Cunoştinţe de vocabular
- Cunoştinţe gramaticale
- Traducere în/din engleză
- Conversaţie, pronunţie
Detalii
 
COMUNICARE ÎN LIMBA OFICIALĂ
Durata de pregătire: 42 ore
Competenţe dobândite:
- Comunicare
- Comunicare interactivă
- Comunicare la locul de muncă
- Comunicare în cadrul echipei
- Comunicare în cadrul parteneriatelor
Detalii
 
Competenţe dobândite:
- Comunicarea: concept, tipologie, caracteristici
- Comunicarea interpersonală şi de grup
- Comunicarea intra şi inter - instituţională
- Relaţia instituţiilor cu mediul extern
- Tehnici şi mijloace de comunicare
- Relaţii publice
- Imagine publică
Detalii
 
FORMATOR
Durata de pregătire: 40 ore
Competenţe dobândite:
- Pregătirea formării
- Realizarea activităţilor de formare
- Evaluarea participanţilor la formare
- Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
- Proiectarea programelor de formare
Detalii

SUPORT ONLINE

msg_status Secretariat
msg_status Marketing

msg_status Director
 

CONTACT

Tel/fax:
+4 0243.236.418
E-mail:

centrullabor@yahoo.com

Newsletter

Introduceti adresa de e-mail pentru a va abona la noutati.
DESCARCA Formular de înscriere la cursuri
DESCARCA